هزينه هاي ثبت نام جهت شركت در كنفرانس بر اساس جدول زير مي باشد.

هزينه ها شامل (بررسي نهايي، ويرايش و ثبت مقاله، چاپ گواهي و سي دي مجموعه مقالات ، هديه كنفرانس و ارسال پستي با پست پيشتاز و پذيرايي) مي باشد.

 

هزینه ثبت نام اولیه، ارسال ، بررسی اوليه و اعلام نتیجه داوری مقالات رایگان می باشد.

ارسال اسکن گواهی پذیرش بعد از اعلام پذیرش مقاله، و واریز هزینه ثبت مقاله، از طریق ایمیل می باشد.

چاپ گواهي شركت در كنفرانس براي نويسنده مسئول مقاله با درخواست به ایمیل دبیرخانه، رايگان مي باشد.

 

به ازاي هر مقاله/ مقالات پذيرفته شده نويسنده اصلي، فقط يك نفر از نويسندگان آن مقاله/ مقالات مي بايست در كنفرانس ثبت نام نمايد. در صورتي كه بيش از يك نفر از نويسندگان مقاله/مقالات قصد شركت (حضوری) در كنفرانس را داشته باشند ، به ازاي هر نفر اضافي مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ تومان بايد پرداخت گردد.

به ازاي هر مقاله يك گواهي به نام تمامي نويسندگان و يك  سي دي مجموعه مقالات كنفرانس صادر مي گردد. (سی دی مجموعه مقالات با درنظر گرفتن تعداد مقالات و سپس تعداد نویسندگان صادر می گردد.)

هزینه دریافت سی دی مجموعه مقالات اضافی ۲۰,۰۰۰ تومان می باشد. هزینه دریافت گواهینامه اضافی ۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

  • ارسال شده توسط :
    دبیرخانه
  • تعداد بازدید :
عنوان نمایشی